Znaki drogowe, blokady parkingowe, lustra sklepowe sferyczne i kuliste

W Polsce każdego roku przybywa nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby nareszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie można się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety są kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale pamiętamy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu.

Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Problem zaczyna  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko niedoświadczeni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Mnóstwo jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) błędnego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo określa cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Organami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz poinformowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa. Znaki nie mogą znajdować się w przypadkowym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji mających miejsce w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być szybko usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Głównym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to przede wszystkim przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznaczeniach jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak bardzo ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać prawidłowy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy muszą na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w sprawdzonych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje wiarygodność, terminowość, a także rewelacyjna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najlepszej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To kompleksowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.